Loading...
Home2019-05-03T12:28:47+02:00

Asbestcentrum Limburg, voor een veilige opleiding!

Asbestcentrum Limburg

Hét asbest kennis- en opleidingscentrum van Limburg!

Asbestcentrum Limburg draagt zorg voor uitstekende scholing van goed opgeleide en gekwalificeerde professionals in de sector asbestsanering. Actuele kennis over asbest is essentieel om veilig te werken en risico’s weg te nemen.
Asbest komt in de bouw namelijk veelvuldig voor. Het materiaal is verwerkt in onder meer daken en vloerbekleding. De asbestvezels zijn gevaarlijk en kunnen na langdurige blootstelling leiden tot ziekten. Als asbestvezels vrijkomen door ondeskundige handelingen, dan kunnen de vezels worden ingeademd. Dat kan gebeuren tijdens sloopwerkzaamheden of tijdens een verbouwing. Onveilige en onnodige blootstelling aan deze vezels wil Asbestcentrum Limburg en ook de overheid voorkomen.

Als er asbest wordt aangetroffen, moet het werk worden stilgelegd. Vervolgens wordt de werkplek afgezet en een gecertificeerd bedrijf zal een asbest inventarisatie uitvoeren. De vakmensen van dit bedrijf bepalen de risicoklasse van de sanering en maken een saneringsplan. Op grond van het uitgebreide saneringsplan, voert een gecertificeerd saneringsbedrijf de sanering uit.

Aanmelden van het werk bij Inspectie SZW

Bij de Inspectie SZW moet het werk aangemeld zijn, nog voordat men begint met de daadwerkelijke uitvoering. Werken uit risicoklasse 2 en 3 moeten altijd worden uitgevoerd onder streng toezicht van een asbestdeskundige met een certificaat DTA (deskundig toezichthouder asbest). Als naast de DTA-gecertificeerde ook andere vakmensen asbest saneren, moeten deze personen beschikken over het certificaat DAV (deskundig asbest verwijderaar).
Als de sanering goed verlopen en afgerond is, dient een bevoegd bedrijf een vrijgavemeting uit te voeren. Als de resultaten akkoord zijn bevonden, wordt de locatie vrijgegeven.

Asbestcentrum Limburg

VOOR WIE

SAMENWERKING MET DE ROC’S

Opleidings- en kenniscentrum

Het initiatief voor het opleidings- en kenniscentrum komt van een aantal bedrijven met elk hun eigen specialisatie.

ASBEST

HET GEVAAR VAN ASBEST

Asbest levensgevaarlijk

Asbest is vooral na 1950 veelvuldig in Nederland toegepast, maar mag sinds 1 juli 1993 niet meer gebruikt worden in de bouw.

TRAININGEN

PRAKTIJK EN THEORIE GECOMBINEERD

beroepsgerichte trainingen

Actuele kennis over asbest is essentieel om veilig te kunnen werken en onnodige risico’s te vermijden.

Gecertificeerde en gekwalificeerde asbestdeskundigen

Asbestcentrum Limburg draagt zorg voor het opleiden van gecertificeerde en gekwalificeerde asbestdeskundigen. Deze deskundigen kunnen op een veilige manier asbest saneringswerkzaamheden uitvoeren, zonder dat dit een gevaar oplevert voor de deskundige of de omgeving.

Asbestcentrum Limburg is uw adres voor:

 • Asbestscholing, praktijk, theorie en examen (op onze locatie)
 • Training DAV 1 (Deskundig Asbestverwijderaar 1)
 • Training DAV 2 (Deskundig Asbestverwijderaar 2)
 • Training DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering)
 • Training Asbestherkenning
 • Training DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest)

Asbestcentrum Limburg:

 • Landelijk erkend opleidingsinstituut
 • Praktijkgericht opleiden
 • Eigen team van ervaren docenten
 • 100% doorgangsgarantie
 • Trainingsinhoud tevens afgestemd op uw bedrijfssituatie

Vraag naar de mogelijkheden, klik hier.

Asbestcentrum Limburg is partner van Provincie Limburg en SGS Search

“Het doel van Asbestcentrum Limburg is het opleiden van gecertificeerde asbestsaneerders, zodat er voldoende werknemers zijn om vóór 2024 alle asbestdaken te kunnen verwijderen van woningen, stallen en bedrijven. De theoretische en praktische kennis die tijdens de trainingen/ opleidingen wordt opgedaan moet leiden tot efficiëntere en effectievere sanering van asbest.”

Asbestcentrum Limburg – veilig aan het werk

Laatste Nieuws

Onze Partners

Ga naar de bovenkant