Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar

Asbesttraining

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 4 dagen

Leer zelfstandig leiding te geven aan en toezicht te houden op saneringsprojecten.

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties. In de DTA-opleidingen van SGS Search krijgen cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aangereikt om tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te geven en risico’s voor mens en milieu te beperken.

CURSUSDUUR

4 dagen aaneengesloten

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.

INSTRUCTIEFILMS

Ter ondersteuning van deze training zijn diverse instructiefilms gemaakt. In deze video’s herhalen we de procedures stap voor stap voor u, zodat u goed voorbereid het examen in gaat.
Bekijk hier de instructiefilms.

DOELGROEP

 • Leidinggevenden bij asbestsaneringen.
 • Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen.
 • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het certificatieschema Bijlage XIIIa bij artikel 4.27 arbeidsomstandighedenregeling.

Om deel te kunnen nemen aan het DTA-examen moet de cursist beschikken over een DAV-certificaat van vóór 1 oktober 2015, een DAV 2certificaat of een DTA certificaat.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • De training reikt de cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan om tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te geven en risico’s voor mens en milieu te beperken.
 • Er is veel tijd ingeruimd voor de praktische toepassing van de theoretische kennis.
 • Er wordt gewerkt in modules en volgens moderne onderwijsmethoden.
 • De training DTA wordt afgerond met een landelijk erkend examen dat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte bestaat. Als de cursist het examen met goed gevolg aflegt, dan ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig.

LOCATIE

Asbestcentrum Limburg
Gebroeders van Doornelaan 63
5961 BB Horst
T. 077 398 6259
info@asbestcentrumlimburg.nl

Schrijf u nu in

Trainingsaanvraag Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)
Prijs training per persoon: € 875,- excl. BTW
Prijs examen per persoon: € 725,- excl. BTW

cursusdata

  Aantal personen die de cursus wensen te volgen

  Maak uw keuze voor de trainingsdata

  Maak uw keuze voor de examendatum

  Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, om de aanvraag te bevestigen.