Deskundig Asbestverwijderaar 2

Asbesttraining

Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV2) 2 dagen

De laatste stap in het behalen van uw DAV-persoonscertificaat, om veilig en volgens de richtlijnen asbest te mogen saneren.

CURSUSDUUR

2 dagen aaneengesloten

ACHTERGROND

Vanaf 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht dat asbestsaneerders een persoonscertificaat hebben. Hieruit blijkt dat zij zijn opgeleid in theorie en praktijk.

Per 1 maart 2016 is de nieuwe DAV-regeling van kracht, waarbij onderscheid wordt gemaakt in DAV1 en DAV2. DAV2 is de laatste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbestverwijderaar. Deze praktische opleiding richt zich op een veilige asbestverwijdering volgens de richtlijnen, welke voldoen aan de voorwaarden Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het certificatieschema Bijlage XIIIa bij artikel 4.27 arbeidsomstandighedenregeling.

De praktijk staat in dit deel van de cursus centraal. Aan bod komen thema’s als: omgaan met calamiteiten, uitlezen onderdrukregistratie, emissiearm saneren, saneringstechnieken in containment en veilig uitsluizen van afval. Na het behalen van DAV2-examen, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2.

Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels. Uiteraard moet iedereen zich aan deze regels houden. Een praktijkgerichte opleiding biedt uitkomst: de regels en toepassing ervan staan centraal. Weten hoe het moet, is stap één. Het in de praktijk brengen stap twee.

INSTRUCTIEFILMS

Ter ondersteuning van deze training zijn diverse instructiefilms gemaakt. In deze video’s herhalen we de procedures stap voor stap voor u, zodat u goed voorbereid het examen in gaat.
Bekijk hier de instructiefilms.

DOELGROEP

 • Asbestsaneerders
 • Slopers
 • Aannemers
 • Glasbedrijven
 • Particulieren
 • Uitzendbureaus

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Praktische tweedaagse vervolgtraining.
 • Door het praktijkgerichte karakter is deze training de meest efficiënte wijze om aan de wettelijke eisen te voldoen. We gebruiken praktijkvoorbeelden zodat de training aansluit bij het dagelijkse werk van de cursist.
 • Onze jarenlange ervaring met het aansturen en controleren van asbestsaneringen is gebruikt voor de opzet van deze training. Dit biedt cursisten de garantie dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.
 • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV2. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van 3 jaar.

LOCATIE

Asbestcentrum Limburg
Gebroeders van Doornelaan 63
5961 BB Horst
T. 077 398 6259
info@asbestcentrumlimburg.nl

Schrijf u nu in

Trainingsaanvraag Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV2)
Prijs training per persoon: € 345,- excl. BTW
Prijs examen per persoon: € 685,- excl. BTW

Prijs eendaagse training hercertificering per persoon: € 175,- excl. BTW
Prijs examen her-certificeerden DAV2 per persoon: € 455,- excl. BTW

cursusdata

 • 1 juli en 5 juli examen
 • 21 en 22 oktober en 25 oktober examen
 • 2 en 3 december en 6 december examen

De training wordt altijd gecombineerd met een Face-Fittest. Prijs training per persoon: € 45,- excl. BTW

Wilt u uw personeel in een kort tijdsbestek van het juiste materiaal voorzien en bewust maken van het juiste gebruik ervan? Dan is deze fittest Adembescherming een ideale en snelle oplossing.

ACHTERGROND

Om veilig asbest te verwijderen, moet de uitstoot van vezels tijden het verwijderen van asbest zo laag mogelijk zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen als het masker helpen om medewerkers te beschermen. Recent onderzoek van TNO wijst uit dat de huidige filtermaskers voldoende bescherming kunnen bieden. Onder de voorwaarde dat mensen het juiste masker dragen én ze het masker op de juiste manier gebruiken. Daarom is een jaarlijkse maskertest (fittest) sinds 1 januari 2015 verplicht.

DOELGROEP

 • Asbestsaneerders; zowel Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) als Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)
 • Asbestinventariseerders

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Een uitgebreide fittest per medewerker voor het gezichtsmasker. Hierbij wordt getest welke maat en welk type masker past bij het gezicht van de saneerder en de juiste bescherming biedt.
 • Een fittest duurt gemiddeld 20 minuten per test. Dient u een afhankelijk en een onafhankelijk masker te testen, dan geldt dit als 2 losse testen.
 • Een deskundige operator begeleidt de fittest. De fittest wordt uitgevoerd volgens de officiële richtlijnen.
 • Per fittest ontvangt u een fittest certificaat en eventueel een bewijs van deelname aan de toolbox. Dit kunt u opnemen in het personeelsdossier van uw medewerker.

  Aantal personen die de cursus wensen te volgen

  Maak uw keuze voor de trainingsdata

  Maak uw keuze voor de examendatum

  Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen, om de aanvraag te bevestigen.